Morgen, vrijdag 15 maart 2019, Algemene Ledenvergadering S.K.N.W.K. (aanvang: 19:30 uur)

De Algemene Ledenvergadering van S.K.N.W.K. wordt gehouden op vrijdag 15 maart 2019. Aanvang zal zijn om 19:30 uur. Als het goed is hebben alle leden hiervoor inmiddels per mail een uitnodiging ontvangen. Leden die vóór de vergadering het jaarverslag willen inzien of de financiële stukken kunnen die aanvragen via penningmeester@sknwk.nl.

Indien u de uitnodiging nog niet ontvangen hebt, kunt u dit ook melden via penningmeester@sknwk.nl. Uiteraard hopen we een ieder te verwelkomen tijdens de Algemene Ledenvergadering !!