Vervolg werkzaamheden aan de velden op ‘Het Springer’

Zoals bekend zijn met ingang van heden de velden op sportpark ‘Het Springer’ gesloten. Dit met het doel om werkzaamheden te kunnen verrichten om straks in het nieuwe seizoen weer over twee goede wedstrijdenvelden en trainingsveld te kunnen beschikken.

Afgelopen dinsdag zijn de onderhoudswerkzaamheden aan ons 2e veld gestart. Ook vandaag is er aan het veld gewerkt. Verder ligt er zand op de parkeerplaats dat binnenkort over de velden zal worden gestrooid.

Vrijdag 14 juni 2019: