Vervolg werkzaamheden aan de velden op ‘Het Springer’

Zoals bekend zijn met ingang van heden de velden op sportpark ‘Het Springer’ gesloten. Dit met het doel om werkzaamheden te kunnen verrichten om straks in het nieuwe seizoen weer over twee goede wedstrijdenvelden en trainingsveld te kunnen beschikken.

Aan het hoofdveld en het trainingsveld worden de gebruikelijke werkzaamheden die tijdens de zomerstop altijd worden verricht, uitgevoerd. Het 2e veld wordt grondig(er) onder handen genomen. Hieronder wat foto’s van vandaag.

Vrijdag 28 juni 2019: