Vervolg werkzaamheden aan de velden op ‘Het Springer’

Zoals bekend zijn alle velden op sportpark ‘Het Springer’ gesloten. Dit met het doel om om straks in het nieuwe seizoen weer over twee goede wedstrijdenvelden en trainingsveld te kunnen beschikken. Het 2e veld is gisteren ingezaaid. Daar is nu vooral veel regen nodig.

Veld 2

Veld 2

Aan het hoofdveld en het trainingsveld worden de gebruikelijke werkzaamheden die tijdens de zomerstop altijd worden verricht, uitgevoerd. De heren van de onderhoudscommissie proberen middels spoeiers in de doelgebieden (die opnieuw zijn ingezaaid) op het hoofdveld het gras op te laten komen.

Trainingsveld

Het zal de eerste maanden van het nieuwe seizoen straks een behoorlijke puzzel zijn om alles te kunnen laten spelen op zaterdag aangezien het 2e veld aan begin van de competitie zeker nog niet gebruiksklaar zal zijn.

Hoofdveld

Hoofdveld

Hoofdveld