Let op: Jeugdleiders uiterlijk a.s. zaterdag boekjes Grote Clubactie 2019 inleveren in bestuurskamer !!

Sinds zaterdag 14 september is er weer de mogelijkheid om veel geld te verdienen voor de club. Toen is namelijk weer de jaarlijkse verkoop van loten voor de Grote Clubactie gestart. Een lot kost € 3,- en hiervan is maar liefst 80 % (€ 2,40) voor S.K.N.W.K.

Er is weer gekozen voor dezelfde opzet als voorgaande jaren. Dus alle leden worden dringend verzocht om zoveel mogelijk loten te verkopen. Inmiddels hebben alle leden via hun leider/trainers/aanvoerders inschrijfformulieren ontvangen (of zoals bij de seniorenteams worden er door de teams zelf superloten gekocht). De loten kunnen worden gekocht door middel van een machtiging. Het/de lotnummer(s) worden op het afschrift vermeldt, als de betaling wordt afgeschreven.

Een verzoek aan alle leden was om de boekjes uiterlijk afgelopen zaterdag, 26 oktober 2019, in te leveren !! Dit kan bij je leider/trainer. Het verzoek aan alle leiders/trainers is om de boekjes uiterlijk a.s. zaterdag, 2 november 2019, in de hiervoor bestemde doos te doen die in onze bestuurskamer staat.

Allemaal alvast hartelijk dank !!