Kaarten gegeven? Leg het goed vast

Bron: www.knvb.nl

In wedstrijden kan het gebeuren dat de scheidsrechter genoodzaakt is gele of rode kaarten te geven, of zelfs een wedstrijd te staken. Wanneer deze gevallen zich voordoen, is het belangrijk dit op de juiste manier vast te leggen op het wedstrijdformulier en de andere hiervoor bestemde formulieren. Dit bespaart alle betrokkenen veel tijd.

Als een speler een gele kaart ontvangt, moet hiervan melding worden gemaakt op het wedstrijdformulier (mDWF). Het is belangrijk dit, eventueel in afstemming met de betreffende vereniging(en), zorgvuldig te noteren. Een verkeerd gegeven gele kaart corrigeren kost namelijk veel tijd en energie. Er moet in dergelijke gevallen contact worden opgenomen met de scheidsrechter en de melding wordt voorgelegd met het verzoek daarop te reageren. Het is dus in ieders belang dat de juiste speler(s) op het mDWF worden gezet.

Rode kaart of andere wanordelijkheden

Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. Na afloop van de wedstrijd wordt de rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld. Verder moet het invulformulier via het Official Portal ingevuld worden, om de oorzaak van de rode kaart te vermelden.

Bij andere wanordelijkheden, zoals een gestaakte wedstrijd, moet dit eveneens via de wedstrijdzaken-app en/of het wedstrijdformulier worden gerapporteerd. Tevens is het belangrijk het juiste rapportformulier in te vullen, zodat de KNVB kan achterhalen wat de oorzaak van de wanordelijkheden was.

Het juist invullen van het wedstrijdformulier, de vragenlijsten en/of de rapportformulieren bespaart zowel de scheidsrechters, de verenigingen als de KNVB veel tijd.

WEDSTRIJDZAKEN-APPSinds het seizoen 2017/’18 is het amateurvoetbal overgestapt naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier kan sindsdien dan uitsluitend met de wedstrijdzaken-app gaan.

RAPPORTFORMULIERENBekijk de rapportformulieren die je mogelijk moet invullen na het geven van een rode kaart of (tijdelijk) moeten staken van een wedstrijd.