Voor 1 maart a.s. aanmelden voor Vrijwilligersavond !!

Flyer vrijwilligersavond 2020Flyer vrijwilligersavond 2020

Het bestuur van S.K.N.W.K. is bijzonder dankbaar voor en trots op alle vrijwilligers die zich met veel enthousiasme voor onze vereniging inzetten. Voor al die mensen die – op wat voor manier dan ook – hun bijdrage aan de club leveren, organiseren wij op zaterdag 7 maart 2020 een gezellige vrijwilligersavond in onze kantine.

 

Uitnodiging

Inmiddels hebben als het goed is alle vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging per email. Het is belangrijk dat u op deze email reageert en aangeeft of u komt en zo ja, of uw (eventuele) partner ook mee komt. Op deze wijze kunnen wij voldoende inkopen doen.

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, maar voert u wel vrijwilligerswerk uit voor onze vereniging, meld u dan vóór 1 maart a.s. rechtstreeks aan via vrijwilliger@sknwk.nl en geef aan of u alleen of met uw partner komt.

 

Programma

Vanaf 18:30 uur bent u welkom in de kantine van S.K.N.W.K. alwaar vanaf 19:00 uur een buffet klaarstaat, verzorgd door de WOK van Zeeland.

 

Verder staat deze avond een ‘pub-quiz’ op het programma! Dit alles omlijst met lekkere muziek en veel gezelligheid moet volgens ons leiden tot een fantastische avond.

We zien jullie graag op zaterdag 7 maart a.s. waarbij wij het glas kunnen heffen op de mooie club die S.K.N.W.K. is en, het dankzij uw inzet, ook in de toekomst kan blijven!

 

Namens de organisatie,

Kevin Schiettekatte
René Verschoor
Leon van der Wel
Steven Neele