Met twee nieuwe bestuursleden bestaat bestuur na vanavond uit 8 personen

Vanavond op de Bijzondere Ledenvergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen. Zowel Peter v/d Cingel als Christa van Dijke werden door de aanwezigen unaniem gekozen. Onder applaus van een ieder werden ze welkom geheten in het bestuur. Door deze ‘aanwas’ bestaat ons bestuur inmiddels weer al uit 8 personen !!

Robbert v/d Zande (voorzitter), Robin Kosten (penningmeester) en Frank Boere (secretaris), Wilco de Valk (wedstrijdsecretaris), Lisette Kiesenberg (jeugdzaken) en Gert-Jan ter Riet (kantinezaken) waren de reeds 6 zittende bestuursleden. Daar komen Peter en Christa dus bij. Peter wordt verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken. Christa gaat zich bezighouden met vrijwilligerszaken en eveneens kantinezaken.

Vanaf deze plaats willen we de nieuwe bestuursleden welkom heten en hen heel veel succes en plezier toewensen bij het uitoefenen van hun bestuursfunctie.