Hoofdveld sportpark ‘Het Springer’ voorlopig nog gesloten

Zoals jullie misschien weten, is het hoofdveld voorlopig nog niet bespeelbaar. Er kunnen dus alleen maar wedstrijden worden gespeeld op het tweede veld. Net als vorig seizoen (toen het 2e veld een half jaar dicht bleef) kan het straks best zo zijn dat voor de jongere jeugd opnieuw zal moeten worden uitgeweken naar het trainingsveld. Dit betekent ook dat als straks iedereen gaat spelen we ‘s ochtends al om 9:00 uur zullen starten met de eerste wedstrijden op sportpark ‘Het Springer’.

2 reacties op "Hoofdveld sportpark ‘Het Springer’ voorlopig nog gesloten"

  1. Gebruik van normen in de praktijk.Normen zijn de leidraad waaraan een sportveld moet voldoen.Om het gebruik van een sportveld onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden te waarborgen is het van belang dat het veld voldoet aan de normen.Voor de aanleg en renovatie van een natuurgrasveld is het daarom raadzaam om de norm als uitgangspunt te gebruiken om de bestaande situatie om te vormen naar een genormeerd veld.Aande hand van de eigenschappen uit de norm kan worden bepaald welke cultuurtechnische werkzaamheden nodig zijn om de bestaande toplaag op het gewenste niveau te krijgen.De in de normen gestelde eisen worden ook gebruikt Om na de aanleg of renovatie van een veld te toetsen of de werkzaamheden uiteidelijk hadden geleid tot het gewenste resultaat.De aanleg van een sportveld kunnen aan de hand van het bodemonderzoek ter plaatse bepaald.

Reacties gesloten.