Inleveren boekjes van de Grote Clubactie 2020 uiterlijk 7 november a.s. bij leider/trainer !!

Sinds zaterdag 19 september is er weer de mogelijkheid om veel geld te verdienen voor de club. Toen is namelijk weer de jaarlijkse verkoop van loten voor de Grote Clubactie gestart. Een lot kost € 3,- en hiervan is maar liefst 80 % (€ 2,40) voor S.K.N.W.K.

Een verzoek aan alle jeugdleden is om de boekjes deze week (in ieder geval uiterlijk zaterdag 7 november a.s.) in te leveren !! Dit kan bij je leider/trainer. Onze penningmeester zal vanaf 9 november a.s. de boekjes gaan innen bij alle leiders/trainers !!

Allemaal alvast hartelijk dank voor de medewerking !!