Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen)

Bron: www.rijksoverheid.nl

Met maatregelen voor sport probeert de Rijksoverheid besmettingen tijdens sporten te voorkomen. Stap voor stap is er meer mogelijk. De 3e stap van het openingsplan is gezet. Vanaf 18 jaar mag nu ook iedereen weer in groepsverband sporten.

Spelregels voor sport

In coronatijd mag iedereen weer onder voorwaarden binnen en buiten sporten. Als mensen samen sporten, maken zij extra reisbewegingen. Zij komen samen (groepsvorming) en hebben vaker contact met elkaar. Maatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De maatregelen hangen voor een deel af van de leeftijd van de sporters.

Voorwaarden voor kinderen tot en met 17 jaar

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan, onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  Bij wedstrijden en trainingen mag geen publiek aanwezig zijn.

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 18 jaar

 • Binnen en buiten is sporten met maximaal 50 personen in groepsverband toegestaan. Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Dit is exclusief personeel.
 • Onderlinge wedstrijden alleen tussen sporters van dezelfde club toegestaan.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.

Topsporters

Topsporters kunnen trainen en wedstrijden spelen als:

 • ze uitkomen in topsportcompetities;
 • het trainingen en wedstrijden zijn van instellingen voor topsport.

Regels voor sport

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status, topsportcompetities en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 5000 topsporters uit overige sporten.

Welke topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen?

Het betreft, zowel voor mannen als voor vrouwen, de volgende sporten: hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis.

Is publiek toegestaan?

Publiek is niet toegestaan bij amateurwedstrijden en trainingen.

Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.

Hebben bezoekers een coronatoegangsbewijs nodig

Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.

Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zitcapaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5m afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten.

Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Ik heb een kaartje voor een sportwedstrijd. Kan ik mijn geld terugkrijgen als die niet door kan gaan?

Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd, kunt u uw geld terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen organisatoren uit grote financiële problemen te komen.

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Nee, sportkantines zijn open tot 22:00 uur open. Net als de horecaondernemingen.

Welke regels gelden er op sportlocaties binnen?

 • Binnen moeten sporters een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

Mogen op de sportlocaties douches, kleedkamers en sauna’s open?

Ja, die mogen open.

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club?

Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meld u bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten  hoe het sporten op een veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld

Zwemmen valt onder de binnen en buiten sporten. Sinds 19 mei is recreatief zwemmen al toegestaan in buitenzwembaden. Lees meer over recreatie buiten.

Zwemles

Ouders en begeleiders van zwemleerlingen wachten buiten. Met uitzondering van ouders, begeleiders of mantelzorgers van kinderen uit kwetsbare groepen of met een medische historie. Eén persoon is hier toegestaan.

Daarnaast gelden de protocollen van de zwembranche.

Ook bij het zwemmen gelden de basisregels:

 • Vermijd drukke plekken.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.