Weer een nieuwe banner geplaatst op onze website

Opnieuw hebben we een nieuwe banner kunnen plaatsen op onze website. Deze keer van Bounce & more.

Bounce & More

Namens S.K.N.W.K. willen we de nieuwe website-sponsor hartelijk danken voor de toegezegde steun.

Voor meer informatie kunt u hier terecht https://bouncemore.nl/