Ook als er even geen geld is, moeten kinderen mee kunnen blijven doen

Bron: www.knvb.nl

Eén op de 11 kinderen groeit op in armoede. Voor ouders is het in dergelijke gevallen bijzonder lastig om de contributie en andere benodigdheden te betalen om de kinderen te laten voetballen. Juist in tijden van spanning is sporten extra belangrijk én gezond. Vaak zijn er echter meer mogelijkheden om toch te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is.

Mogelijkheden die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. KNVB, hoofdsponsor ING, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR (Nederlandse Schuldhulproute) zorgen dat dit jaar zoveel mogelijk Nederlandse amateurverenigingen een financieel contactpersoon krijgen. De financieel contactpersonen gaan gezinnen helpen de juiste (lokale) regelingen te vinden, zodat kinderen toch kunnen voetballen.

Leon Wijnands, directeur Duurzaamheid bij ING Nederland: “Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan. Kinderen moeten kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is. Met financieel contactpersonen bij voetbalverenigingen helpen we daarbij. Die financieel contactpersonen kunnen vrijwilligers zijn van de amateurclub, of medewerkers van ING die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. We zijn gestart met een pilot met tien voetbalverenigingen. De afgelopen weken zijn er tientallen clubs bijgekomen en merken we dat de behoefte aan ondersteuning groot is. Daarom zullen we dit initiatief uitrollen naar de 550 amateurvoetbalverenigingen waar ING sponsor is, om hopelijk later dit jaar alle voetbalverenigingen in Nederland te voorzien van een route om leden met geldzorgen bij te kunnen staan. Zo kunnen meer kinderen doen wat ze het liefste doen: voetballen!”

Juist loket of regeling vinden

Dit initiatief kan die drempels wegnemen en zorgen dat meer kinderen kunnen blijven voetballen of lid kunnen worden van een Nederlandse voetbalvereniging

“Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een kleine beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie van sportclubs te betalen. Maar veel gezinnen weten niet goed waar ze die kunnen vinden,” zegt Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer van SchuldenlabNL. “Daarom is het goed dat ING en de KNVB samenwerken door het aanstellen van financiële contactpersonen bij amateurclubs. Deze contactpersonen kunnen mensen helpen om het juiste loket of de juiste regeling te vinden. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van middelen van de NSR en de VoorzieningenWijzer.”

“Armoede is verschrikkelijk. Als dit ook nog tot bewegingsarmoede leidt, dan heeft het tevens gevolgen voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. De drempel om financiële hulp te vragen is vaak hoog. Dit initiatief kan die drempels wegnemen en zorgen dat meer kinderen kunnen blijven voetballen of lid kunnen worden van een Nederlandse voetbalvereniging. Wij vinden dat kinderen altijd mee moeten kunnen doen,” aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij KNVB.

Bij een vereniging waar nog geen financieel contactpersoon is, zorgt ING voor een alternatieve route. Op termijn willen ING en de KNVB er voor zorgen dat elke amateurvoetbalclub in Nederland een financieel contactpersoon heeft.

Peiling

Uit een peiling van ING onder 111 amateurvoetbalverenigingen blijkt verder dat 43 procent van de verenigingen weet dat er leden zijn met financiële problemen. Deze leden hebben vooral moeite met het betalen van de contributie (81 procent) en met deelname aan activiteiten (elf procent). Maar liefst 47 procent van de verenigingen is overigens niet op de hoogte van financiële problemen bij leden die ervoor kunnen zorgen dat kinderen niet (meer) kunnen voetballen.

Door financieel contactpersonen in te zetten die mensen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verschillende regelingen die bestaan, willen ING, KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR zorgen dat kinderen toch kunnen (blijven) voetballen. ING gaat de komende tijd hier middels uitgebreide campagnes aandacht voor vragen.

INGMeer over de samenwerking tussen KNVB en ING.