Uitnodigingen voor Vrijwilligersavond zijn verstuurd

Afgelopen seizoen heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. Het bestuur van S.K.N.W.K. is u hiervoor bijzonder dankbaar en nodigt u – en eventuele partner – uit voor de vrijwilligersavond van S.K.N.W.K. op zaterdag 25 juni, zoals via de “SAVE THE DATE “ al op de  S.K.N.W.K. site aangegeven was.

 

PROGRAMMA

Vanaf 18:00 uur bent u welkom in de kantine van S.K.N.W.K. alwaar vanaf 18.30  uur de BBQ aanstaat,. Consumpties zijn deze tot 22.00 uur gratis. Verder staat er deze avond een ‘pub-quiz’ op het programma! Dit alles omlijst met lekkere muziek en veel gezelligheid moet ons inziens leiden tot een fantastische avond.

 

AAN- EN AFMELDEN

Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 22 juni a.s. via vrijwilliger@sknwk.nl aan te geven of u aanwezig bent en zo ja, of dit met of zonder partner is. Graag ontvangen wij dus ook een reactie wanneer u niet aanwezig kunt zijn. Het is namelijk belangrijk dat wij precies weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn in verband met de BBQ

We zien u graag op 25 juni a.s. waarbij wij het glas kunnen heffen op de mooie club die S.K.N.W.K. is en dankzij uw inzet ook in de toekomst kan blijven!!

 

Namens de vrijwilligerscommissie