Velden dicht en sportpark Het Springer gesloten !!

Het voetbalseizoen 2021-2022 is ten einde. Dit betekent dat met ingang van heden de velden op sportpark ‘Het Springer’ dicht zijn en mogen deze dan ook op welke manier dan ook niet meer worden gebruikt. Sportpark ‘Het Springer’ blijft tot aan het nieuwe seizoen gesloten !! Alle losse doelen zijn inmiddels van de velden gehaald. Ook de vaste doelen zijn verwijderd van het hoofdveld. Zoals bekend wordt ons tweede veld op dit moment vervangen door een kunsgrasveld.

Het is dus absoluut niet de bedoeling dat er op de velden wordt gevoetbald en dat ons sportpark wordt betreden !!

Een dringend verzoek aan een ieder om hieraan gehoor te geven en dus niet meer op de velden/het sportpark te komen !!