Nieuwe uitgave “de Voorzet” komt er aan

De eerste uitgave van ons eigen clubblad “de Voorzet” is eigenlijk nog maar net uit en de tweede uitgave van dit seizoen ligt al weer bij de drukker. Er was voldoende kopij en zodoende probeert de redactie nog voor de kerst de tweede uitgave bij iedereen op de mat te krijgen. Dus als alles volgens de planning gaat, heeft iedereen met de kerstdagen weer een goed gevulde “de Voorzet” in huis.
Natuurlijk is het al weer mogelijk om nieuwe kopij aan te leveren (voorzet@sknwk.nl) voor de volgende uitgave. Uiterste inleverdatum is 1 februari 2005.