Spelerspas: Vergeet niet te betalen!!

Vanaf het seizoen 2006/’07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas.

Inmiddels heeft bijna iedereen (de K.N.V.B. heeft nog niet van alle leden een formulier opgestuurd, maar deze volgen z.s.m.) een brief en dit formulier ontvangen.

Het is de bedoeling dit formulier te ondertekenen (bij de jeugd moet ook een ouder/voogd ondertekenen) en deze inclusief pasfoto z.s.m. terug te bezorgen!! De kosten bedragen € 2,50. Ook deze moeten bij inlevering van formulier en pasfoto voldaan worden!!

Alles dient voor 15 april ingeleverd te worden bij de Ledenadministrateur van S.K.N.W.K.:

Sytze Stins
Hoge Kerkstaat 12
Nieuwerkerk
Tel: 06 – 46 43 62 34 (Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd even bellen)

Stand van zaken op dit moment:

Inmiddels hebben zo’n 40 leden de moeite genomen het formulier ondertekend + foto in te leveren bij Sytze. Een enkeling is echter vergeten te betalen!!

Deze week (voor 15 april!!) formulier ondertekend + foto in leveren en vergeet niet de € 2,50 er bij te doen!! Als je wel je formulier + foto al hebt ingeleverd, maar nog niet betaald, dit dan nog snel even doen!!