Nog 10 mensen moeten foto + formulier inleveren

Vanaf het seizoen 2006/’07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. Inmiddels heeft bijna iedereen een brief en dit formulier ontvangen.

Het is de bedoeling dit formulier te ondertekenen (bij de jeugd moet ook een ouder/voogd ondertekenen) en deze inclusief pasfoto z.s.m. terug te bezorgen!! De kosten bedragen € 2,50. Ook deze moeten bij inlevering van formulier en pasfoto voldaan worden!!

Alles diende voor 15 april ingeleverd te worden bij de Ledenadministrateur van S.K.N.W.K., Sytze Stins. Inmiddels hebben veel leden al de moeite genomen om het formulier ondertekend + pasfoto en € 2,50 in te leveren. Van ongeveer 10 leden hebben we op dit moment nog niets binnen!!

Het is niet de bedoeling dat we als bestuur iedereen die nog niets heeft ingeleverd gaan navragen waar het blijft, hier geldt een stukje verantwoordelijk voor de spelers zelf (geen pasje aan het begin van het nieuwe seizoen, betekent: NIET SPELEN)! Inleveren dus.

Indien je nog geen papier hebt ontvangen, zal dit z.s.m. bij je worden bezorgd. Hierover hoef je absoluut niet te bellen, want die papieren hebben we nl. zelf ook nog niet gekregen van de K.N.V.B.

Dus nogmaals een oproep: Formulier ondertekenen en inclusief pasfoto en € 2,50 inleveren bij:

Ledenadministrateur van S.K.N.W.K.
Sytze Stins
Hoge Kerkstaat 12
Nieuwerkerk