Nieuwe editie van De Voorzet is weer klaar

Al weer de vierde uitgave van deze jaargang van ons eigen prachtige clubblad ‘De Voorzet’ is klaar voor bezorging. Vanavond zijn ze opgehaald bij de drukkerij en liggen dus klaar voor bezorging.

We hopen dit weekend alle bezorgers ‘De Voorzet’ te leveren, zodat iedereen deze nieuwe druk in ieder geval in de loop van volgende week in zijn of haar bezit zal hebben.

Namens de redaktie wensen we iedereen weer veel leesplezier.

De uiterste inleverdatum voor de volgende editie (tevens de laatste van deze jaargang) is 1 juni as.

Inleveren kan op Lijsterbesstraat 27, maar veel makkelijker is natuurlijk dit aan te leveren via de email postmaster@sknwk.nl.