Uiterste inleverdatum De Voorzet is 1 oktober as.

De uiterste inleverdatum voor de eerste editie van deze nieuwe jaargang van ons prachtige clubblad ‘De Voorzet’ is 1 oktober 2006.

Aan een ieder (leiders, trainers, spelers, supporters, ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s enz.) een verzoek om even creatief te zijn. Over vorig seizoen zijn we als redaktie absoluut zeer tevreden, zorg dat we dat ook dit seizoen weer kunnen zijn.

Inleveren kan op Lijsterbesstraat 27, maar veel makkelijker is natuurlijk dit aan te leveren via de email postmaster@sknwk.nl.