Nog geen sancties voor ontbrekende spelerspas

Nog geen sancties ontbrekende pas

De sancties op het niet hebben van een spelerspas zijn uitgesteld tot 1 januari 2007. Mede door logistieke problemen aan de kant van de KNVB hebben niet alle leden op 2 oktober hun spelerspas in huis. Bovendien is er een aanzienlijke groep leden waarvan nog geen aanvraagformulier is ontvangen.

Mede dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers – bij een aantal verenigingen werd zelfs een spelerspasteam in het leven geroepen – heeft inmiddels 82 procent van de voetballende leden ouder dan 11 jaar een spelerspas in bezit. Voor 18 procent van deze categorie is de pas nog in de maak.

Oorspronkelijk zou na 2 oktober een speler zonder geldige spelerspas in overtreding zijn. Het uitstel betekent in de praktijk dat scheidsrechters de spelerspassen wel zullen blijven controleren, maar dat er pas vanaf 1 januari 2007 sancties worden toegepast indien een speler niet in het bezit is van een geldige pas.

Alle leden van de KNVB zonder een geldige spelerspas mogen dus voorlopig nog uitkomen in de beker- en competitiewedstrijden. Deze spelers moeten uiteraard wel zijn aangemeld als spelend lid en er moet een spelerspas zijn aangevraagd. Als een speler nog niet beschikt over een spelerspas dient de scheidsrechter achter de naam van de betreffende speler op het wedstrijdformulier de aantekening GP (geen pas) te noteren. De KNVB zal aan de hand van deze formulieren controleren of deze speler speelgerechtigd is en er een spelerspas is aangevraagd.

Voor futsallers geldt exact hetzelfde verhaal. De identiteitskaart die voorheen werd gebruikt is niet meer van toepassing en hoeft niet te worden getoond bij wijze van alternatief voor een ontbrekende spelerspas. Uitsluitend de spelerspas geldt als legitimatiebewijs voor veldvoetballers en futsallers. Paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten kunnen voor dit doel niet worden gebruikt.