K.N.V.B. wil alle kaarten op tafel

KNVB wil alle kaarten op tafel

De KNVB wil af van de druk die bestuursleden, trainers, leiders en spelers op scheidsrechters uitoefenen om gele en rode kaarten na een wedstrijd kwijt te schelden.

Dat zegt KNVB-directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis als reactie op het donderdag verschenen rapport Gele en rode kaarten. Een sociaal-wetenschappelijke studie naar gele en rode kaarten in het Nederlandse amateurvoetbal. De Amsterdamse socioloog Bram Has deed in opdracht van de KNVB over drie seizoenen (2002-2005) een vergelijkende studie vanuit landelijk perspectief naar het aantal geregistreerde overtredingen in de zes KNVB-districten van het amateurvoetbal.

De voornaamste conclusie van Has is, dat in het lagere seniorenvoetbal bij de mannen jaarlijks in 32% van het aantal gespeelde wedstrijden de door de scheidsrechter getoonde gele en rode kaarten niet op het wedstrijdformulier terecht komt. Die overtredingen worden dus niet disciplinair bestraft. Volgens de berekeningen van Has, die eerder op verzoek van de KNVB onderzoek deed naar incidenten op en rond de velden in het amateurvoetbal, blijven op deze wijze jaarlijks 7000 rode kaarten onbestraft. In totaal gaat het per seizoen om 107.000 niet gemelde rode en gele kaarten. De KNVB organiseert elk seizoen ruim 600.000 competitie- en bekerwedstrijden.

KNVB-directeur Bruijnis is van mening dat een correcte administratieve afhandeling van een wedstrijd net zo goed onderdeel is van de sport als een ingooi of de buitenspelregel. ,,Op alle fronten wordt in Nederland gesproken over het handhaven van normen en waarden en het afnemende respect voor gezagsdragers. In dat licht vinden wij het moeilijk te verteren dat een scheidsrechter meteen na afloop van een wedstrijd in de bestuurskamer of kleedkamer het verzoek krijgt om uitgedeelde kaarten te seponeren. Als wij de normvervaging te lijf willen gaan, moeten we dergelijke praktijken afkeuren, ook al gaat het vaak om verenigingsscheidsrechters die in ruil voor een biertje een oogje dichtknijpen.”

Onderzoek

Uit het onderzoek van Has blijkt dat er bij standaardelftallen aanzienlijk minder kaarten door de vingers worden gezien dan in het lagere voetbal. Bruijnis: ,,Dat heeft alles te maken met het feit dat onafhankelijke KNVB-scheidsrechters daar de touwtjes in handen hebben. Verenigings-scheidsrechters zijn eerder geneigd na een wedstrijd in te gaan op een verzoek een kaart niet op het wedstrijdformulier te vermelden. Als onderdeel van het Masterplan arbitrage wil de KNVB via het traject clubarbitrage verenigingsscheidsrechters beter opleiden en begeleiden. Bruijnis:,,Sinds vorig jaar loopt de campagne ‘Wat doe jij om voetbal leuk te houden?’ Met deze campagne roepen we alle betrokkenen bij het voetbal op de sfeer in en rond het veld plezierig te houden voor iedereen. Alle KNVB-scheidsrechters ontvingen onlangs een campagnefolder waarin nog eens werd benadrukt dat zij alle procedures op de voorgeschreven wijze dienen af te handelen.”

Uit het onderzoek van Has komt eveneens naar voren dat meer dan de helft van de overtredingen waarvoor gele kaarten worden getoond te maken heeft met het ten val brengen van de tegenstander of het geven van commentaar op de leiding. ,,De informatie die wij krijgen uit de doorgegeven rode en gele kaarten zijn voor ons essentieel voor aanpassingen in het te voeren beleid,” aldus Bruijnis. ,,Alleen daarom al is het van belang dat wij een volledig beeld krijgen van wat er op de velden gebeurt.”

Naar aanleiding van een aantal incidenten op amateurvelden in district West II (Rotterdam/Den Haag) werd twee jaar geleden de in 1996 afgeschafte spelerspas heringevoerd. Uit het onderzoek van Has blijkt, evenals uit een eerder verschenen studie van het Mulier Instituut, dat de spelerspas in dit district inmiddels met redelijk succes is geïntegreerd. Het ligt voor de hand dat nu de spelerspas dit seizoen ook landelijk weer verplicht is, het aantal geregistreerde overtredingen opvallend hoger komt te liggen dan in vorige seizoenen.

Voor een uitgebreide samenvatting van het rapport kijk op www.knvb.nl.