Club van 100 S.K.N.W.K.

De Club van 100 is inmiddels bezig aan het 7e seizoen. In september 2000 waren Jan Tierie, Sytze Stins en Martijn Neele de initiatiefnemers. Inmiddels is deze club uitgegroeid naar zo’n 55 leden. Zij betalen elk jaar € 50,- (voorheen fl. 100,-). Het ‘potje’ is al aardig aan het groeien en achter de schermen wordt er gewerkt aan de plannen die de Club van 100 met dit geld heeft, namelijk een tribune op sportpark ‘Het Springer’.

In januari/februari van het volgend jaar zal er een bijeenkomst zijn van de Club van 100 en zullen de plannen (en kosten) voorgelegd worden aan de leden, nadat deze natuurlijk zijn goedgekeurd door het hoofdbestuur van S.K.N.W.K.

Inmiddels hebben alle leden weer hun papiertje gehad, met het verzoek voor 1 november as. hun bijdrage weer te voldoen.