Inleverdatum kopij De Voorzet is 1 februari 2007

De tweede editie van De Voorzet is nog maar net uit, maar toch kunnen we natuurlijk al weer kopij gebruiken voor de nieuwe uitgave. De uiterste inleverdatum voor de nieuwe editie is 1 februari 2007.

Dus iedereen heeft nog bijna vier weken de tijd om kopij aan te leveren voor ons mooie clubblad. Wel doen natuurlijk!!

Inleveren kan op Lijsterbesstraat 27, maar veel makkelijker is natuurlijk dit aan te leveren via de email postmaster@sknwk.nl.