Nieuw op www.sknwk.nl: S.K.N.W.K.-kennisbank

Vanaf heden staat er onder de menu-knop Multimedia het item: ‘Kennisbank’.

De kennisbank is een digitale verzameling van informatie over S.K.N.W.K. die lange tijd zal worden bewaard. Zo kun je na enige tijd nog eens terugkijken in dit S.K.N.W.K.-archief en oude herinneringen opdoen.

Het is de bedoeling dat er digitale versies van ons clubblad De Voorzet worden geplaatst (uiteraard blijft de papierenversie bestaan !!). Daarnaast zijn de Nieuwsjaaroverzichten terug te vinden.

We hopen dat u veel plezier zult beleven en mocht u zelf een document c.q. informatie voor de Kennisbank hebben, dan kunt u dit sturen aan postmaster@sknwk.nl

De webredactie