Clubs akkoord met gemeente

Zelfwerkzaamheid; Verenigingen doen zelf klein maaiwerk in ruil voor vergoeding

Clubs akkoord met gemeente

De dertien, eilandelijke voetbalverenigingen hebben met de gemeente Schouwen-Duiveland een akkoord gesloten over zelfwerkzaamheid. Dit betreft vooral het klein maaiwerk. In ruil daarvoor betalen de Schouwse clubs minder veldhuur.

ZIERIKZEE Het voorstel, zoals wethouder van sportzaken Ad Verseput dat in een schrijven naar de clubs heeft verstuurd, komt er op neer dat de verenigingen het klein maaiwerk rond de doelpalen, onder veldafscheidingen, langs en achter ballenvangers en dug-outs zelf gaan verrichten. In ruil voor die zelfwerkzaamheid komt de sportwethouder de clubs tegemoet met een compensatie in de jaarlijkse veldhuur (zie onder).

Deze vergoeding bestaat uit het aantal uren klein maaiwerk maal vijftig procent van het uurloon 2006 van de betreffende medewerker van de afdeling Openbare Werken, de organisatie die het klein maaiwerk normaal gesproken voor haar rekening nam. De vergoeding gaat met terugwerkende kracht over het jaar 2006 in. Deze compensatieregeling geldt tot en met 2009, gelijk aan de duur van de huidige regeling veldhuur.

Het behoeft geen uitleg dat alle clubs zich in het voorstel van Verseput hebben kunnen vinden. In een brief aan de wethouder bedankt de Regiocommissie Schouwen-Duiveland, het overlegorgaan van de eilandelijke voetbalclubs, de gemeente voor het bereikte akkoord. Met name de voortvarendheid van het aanpakken van de lastige materie omtrent de zelfwerkzaamheid verdient volgens de Regiocommissie een compliment.

Onder zelfwerkzaamheid vallen bij de gemeente eigenlijk ook groot maaiwerk (het maaien van de (trainings)velden en eventueel aangrenzende grasvelden) en klein snoeiwerk (het openhouden van doorgangen, snoeien van takken achter ballenvangers en het verwijderen van doornachtigen). Echter, het klein snoeiwerk en groot maaiwerk kunnen nog niet in het voorstel worden opgenomen. Deze werkzaamheden blijven nog onder verantwoording van de afdeling Openbare Werken.

De reden hiervan is dat het groot maaiwerk onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke kerntakendiscussie. Deze activiteit is een nadrukkelijk deel van de totale werkzaamheden van Openbare Werken en het aantal werkzame mensen op deze afdeling. In het kader van het klein snoeiwerk onderzoekt Openbare Werken momenteel de omvang en het beheer van de beplanting van de voetbalcomplexen. Vanwege de enorme hoeveelheid aan bomen en struiken is efficiënt onderhoud moeilijker geworden en lijden de toplagen van de velden onder de vele en hoge beplanting. Het gevolg is jaarlijks extra onderhoud (lees: hogere kosten) aan de velden.

Wat kost het?

Clubs + Veldhuur (in euro’s)
Bruse Boys 1.819
Duiveland 1.819
SKNWK 1.819
Ouwerkerk 882
Mevo 1.728
Zierikzee 2.617
WIK’57 1.819
Dreischor 1.365
Zonnemaire 857
Brouwershaven 1.819
ZSC’62 1.819
Renesse 1.553
DFS 2.380