Vrijdag 16 feb. as. Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 16 februari as. is er de Algemene Ledenvergadering. Aanvang zal zijn om 20:00 uur.

Alle leden zijn uitgenodigd.

Klik op de banner voor de agenda en de notulen van de vorige vergadering.