Velden ‘Het Springer’ zijn gesloten!!

Op dit moment is het zomerstop. Dit betekent dat de sportvelden op sportpark ‘Het Springer’ gesloten zijn.

Een dringende oproep aan een ieder om dus geen gebruik te maken van de velden!! De velden liggen er op dit moment prima bij en dit willen we graag zo houden tot het begin van het nieuwe seizoen.

Nogmaals een dringend verzoek: DE VELDEN NIET GEBRUIKEN!!