Weer nieuwe reclameborden langs hoofdveld SKNWK

En weer zijn er een nieuwe reclameborden geplaatst langs het hoofdveld op sportpark “Het Springer”. Deze keer zijn het borden van ‘Colour Support’ uit Zierikzee (overigens een dubbel bord) en van ‘Letternet.nl’

Namens S.K.N.W.K. willen we hen hartelijk welkom heten als sponsor van de blauw/zwarten en natuurlijk willen we ze ook bedanken voor de toegezegde steun.