S.K.N.W.K.-familie is weer uitgebreid

Afgelopen dinsdag is er bij S.K.N.W.K. 2-speler Robbert v/d Zande en z’n vrouw Jolanda een dochter geboren.

Namens de S.K.N.W.K.-familie willen we Jara van harte welkom heten en vader Robbert, moeder Jolanda en zusje Lieke natuurlijk van harte feliciteren.