Donderdag 31 mei a.s. Algemene Ledenvergadering (aanvang 21:00 uur)

Op donderdag 31 mei a.s. is in onze kantine de extra Algemene Ledenvergadering. Aanvang hiervan is 21:00 uur. Als het goed is hebben alle leden hiervoor inmiddels per mail een uitnodiging ontvangen. Leden die vóór de vergadering de financiële stukken willen inzien, kunnen die aanvragen via penningmeester@sknwk.nl

Indien u de uitnodiging nog niet ontvangen hebt, kunt u dit ook melden via penningmeester@sknwk.nl. Uiteraard hopen we een ieder te verwelkomen tijdens de Algemene Ledenvergadering !!