Tent is weer afgebroken op sportpark ‘Het Springer’

Omdat Het Dokter v/d Zande Toernooi en het jeugdkamp weer achter de rug zijn, kon de feesttent weer worden afgebroken. Dit hebben we vanavond gedaan. Gelukkig waren er vanavond toch nog een paar vrijwilligers die de handen uit de mouwen wilden steken (waarvoor uiteraard hartelijk dank !!) zodat met een drie kwartier de tent weer was afgebroken en op de kar lag.