Alle velden op sportpark ‘Het Springer’ zijn gesloten !!

Het voetbalseizoen 2017-2018 is ten einde. Dit betekent dat met ingang van heden de velden op sportpark ‘Het Springer’ op welke manier dan ook niet meer gebruikt worden (uitzondering is a.s. vrijdag, 22 juni 2018, als er tijdens Nieuwerkerk Bruist spelletjes worden gehouden op ons sportpark)!! Een dringend verzoek aan een ieder om hieraan gehoor te geven.

Sportpark ‘Het Springer’ blijft nu tot aan het nieuwe seizoen gesloten!! Het is dus absoluut niet de bedoeling dat er op de velden wordt gevoetbald !!