Nutsfonds Zierikzee geeft subsidie voor renovatie en verduurzaming clubgebouw

Logo Nutsfonds ZierikzeeLogo Nutsfonds Zierikzee

Voor de renovatie van ons clubgebouw zijn het bestuur en de bouwcommissie begin 2018 op zoek gegaan naar financiële middelen. Naast dat een gedeelte door S.K.N.W.K. zelf kan worden betaald, zijn we ook afhankelijk van sponsoren. Eén van die sponsoren is het Nutsfonds Zierikzee. Het Nutsfonds Zierikzee ondersteunt initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en verenigingen op het gebied van onder andere sport en recreatie. Op haar website www.nutsfondszierikzee.nl is daarover meer te vinden.

Dankzij een grote financiële bijdrage van het Nutsfonds Zierikzee heeft S.K.N.W.K. inmiddels het laatste enkelglas in het clubgebouw kunnen vervangen door dubbelglas. Later worden nog meer isolerende maatregelen getroffen.

S.K.N.W.K. bedankt het Nutsfonds Zierikzee nogmaals voor haar bijdrage. Hierdoor kan het clubgebouw van S.K.N.W.K. – op een duurzame wijze – haar functie als ontmoetingsplek voor de meer dan 250 leden ook naar de toekomst blijven vervullen!

Namens bestuur en bouwcommissie,
Michel Ruyssenaars, Robbert van de Zande en Steven Neele