Velden op sportpark ‘Het Springer’ zijn nog steeds gesloten !!

Na een intensief seizoen 2017-2018 maar vooral de aanhoudende droogte van de afgelopen weken/maanden hebben alle velden op ons eigen sportpark ‘Het Springer’ rust (én water) nodig. Dit betekent dat de velden op sportpark ‘Het Springer’ op welke manier dan ook niet gebruikt mogen worden !! Een dringend verzoek aan een ieder om hieraan gehoor te geven.

Sportpark ‘Het Springer’ blijft tot aan het nieuwe seizoen gesloten!! Het is dus absoluut niet de bedoeling dat er op de velden wordt gevoetbald !!

Het is nog maar de vraag of we de voorbereiding op het nieuwe seizoen wel kunnen starten op het eigen sportpark. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u dit uiteraard melden via de bekende S.K.N.W.K.-kanalen !!