Wat kunnen we doen aan overvolle sportparken ?

Bron: www.knvb.nl

Veel verenigingen ervaren druk op de voetbalvelden. Vaak op de zaterdagen, maar ook op andere dagen. Het aantal wachtlijsten en ledenstops en de lengte ervan nemen hierdoor toe. Dat staat haaks op de visie van de KNVB dat iedereen in zijn/haar directe omgeving moet kunnen voetballen op het niveau waarop hij/zij dat wil.

Om deze reden is gestart met het projectteam ‘overvolle sportparken’. Dit projectteam onderzoekt op welke wijze de KNVB kan bijdragen om de druk op de velden af te laten nemen.

In kaart brengen

Om de kansen en de uitdagingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, is de KNVB op zoek naar praktijkvoorbeelden, mogelijke oplossingen en andere initiatieven die verenigingen aan het opzetten of uitvoeren zijn. Wat werkt goed en welke oplossingen zouden mogelijk kunnen werken?

Kortom hebben jullie goede voorbeelden en ideeën hoe we de overvolle sportparken aan kunnen pakken? Denk vooral mee en laat ons dit weten door een mail te sturen aan het e-mailadres hieronder. Vul als onderwerp: ‘Overvolle sportparken’ in.

ACCOMMODATIEZAKEN

Vragen over zaken rondom de accommodatie? Stel ze via onderstaand e-mailadres.