Inleveren boekjes van de Grote Clubactie 2018 !!

Sinds zaterdag 15 september 2018 is er weer de mogelijkheid om veel geld te verdienen voor de club. Toen is namelijk weer de jaarlijkse verkoop van loten voor de Grote Clubactie gestart. Een lot kost € 3,- en hiervan is maar liefst 80 % (€ 2,40) voor S.K.N.W.K.

Er is weer gekozen voor dezelfde opzet als voorgaande jaren. Dus alle leden worden dringend verzocht om zoveel mogelijk loten te verkopen. Inmiddels hebben alle leden via hun leider/trainers/aanvoerders inschrijfformulieren ontvangen (of zoals bij de seniorenteams worden er door de teams zelf superloten gekocht). De loten kunnen worden gekocht door middel van een machtiging. Het/de lotnummer(s) worden op het afschrift vermeldt, als de betaling wordt afgeschreven.

Een verzoek aan alle leden is om de boekjes z.s.m. in te leveren !! Dit kan bij je leider/trainer. Het verzoek aan alle leiders/trainers is om de boekjes in de hiervoor bestemde doos te doen die in onze bestuurskamer staat.

Deadline invoeren verkochte loten verplaatst
Om jullie tegemoet te komen, hebben wij besloten de deadline van de loteninvoer een week op te schuiven, naar: maandag 3 december 2018, 23:59 uur.

Allemaal alvast hartelijk dank !!