Er zijn 22 aanmeldingen voor bijeenkomst Club van 100 op vrijdag 25 januari a.s.

Logo S.K.N.W.K. Club van 100Logo S.K.N.W.K. Club van 100

Op vrijdag 25 januari 2019 om 19:30 uur is er in de kantine op sportpark ‘Het Springer’ een bijeenkomst met de leden van de Club van 100. Op een enquête ‘Bestedingsdoelen Club van 100’ van september 2018 zijn veel reacties binnen gekomen. Inmiddels zijn de stemmen geteld en daarom is het nu een goed moment om na de doorstart van de Club van 100 samen te komen om de resultaten te bespreken.

Alle leden van de Club van 100 hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor deze avond. Om de avond goed te kunnen organiseren, verzoeken wij u vriendelijk om via clubvan100@sknwk.nl aan te geven of bij de vergadering aanwezig zult zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn ons dit uiterlijk 18 januari 2019 te laten weten.

Gisteren was dus de sluitingsdatum om aan te melden. Uiteindelijk hebben 22 leden van de Club van 100 aangegeven er volgende week te zijn !!

Agenda

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Uitkomst enquête ‘Bestedingsdoelen Club van 100’
  • Gezamenlijke afstemming plan van aanpak
  • Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

 Vragen?
Mocht u tot slot naar aanleiding van deze email nog vragen hebben, stuur dan een email naar clubvan100@sknwk.nl

 

Namens de Club van 100,

Robbert van de Zande
Steven Neele