Agenda Bijzondere Ledenvergadering S.K.N.W.K.

De Bijzondere Ledenvergadering van S.K.N.W.K. wordt vrijdag 3 juli a.s. gehouden. Aanvang is 19:30 uur.

Hierin staan de volgende zaken op de agenda:

  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 06-03-2020
  • Nieuwe bestuursleden
  • Contributie
  • Verbouwing kantine
  • Rondvraag

Gisteren, vrijdag 19 juni 2020, zijn de uitnodigingen verstuurd en als het dus goed is, hebben alle leden hiervoor inmiddels per mail een uitnodiging en de agenda ontvangen. Ook de notulen van de Algemene Ledenvergadering zitten erbij. Heb je deze mail nog niet ontvangen dan het vriendelijke verzoek een mail te sturen naar secretaris@sknwk.nl

Om de vergadering volgens de corona richtlijnen te kunnen organiseren, is het van belang dat we vooraf weten op hoeveel aanwezigen we moeten rekenen. Om die reden verzoeken we jullie om je vóór 1 juli aan te melden als je naar de vergadering komt via secretaris@sknwk.nl. Zonder aanmelding is het bezoeken van de vergadering helaas niet mogelijk.

De intentie is om de vergadering op onze accommodatie te organiseren. Na inventarisatie van het aantal aanmeldingen besluiten we over de definitieve locatie en delen dit met de aangemelde personen.

We hopen op jullie aanwezigheid!