ClubCollect

De inning van de contributie wordt vanaf juli 2018 uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

ClubCollect zal via e-mail contact opnemen met de leden (zorg er daarom voor dat onze ledenadministratie recente en juiste gegevens van jou heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. Bij betaling in termijnen wordt EUR 1,00 per termijn in rekening gebracht. De betalingen verlopen via iDEAL of een eenmalige automatische incasso. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

Privacy

Een deel van je persoonsgegevens (naam, emailadres en KNVB-lidnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de ledenadministratie, de penningmeester, ClubCollect en voor jezelf. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Je kunt erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op https://www.clubcollect.com/nl/veiligheid/

Vragen

Meer informatie over de actuele contributie  kun je vinden op https://www.sknwk.nl/contributie. Wanneer je vragen hebt over contributie en contributie-inning neem dan contact op met de penningmeester via de mail die je van ClubCollect ontvangt. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij je graag naar de website http://www.clubcollect.com