Disclaimer

ALGEMEEN

De website www.sknwk.nl, is de officiële clubsite van S.K.N.W.K. uit Nieuwerkerk. De website geeft alle actuele nieuwsfeiten weer omtrent S.K.N.W.K. en bevat dagelijks het allernieuwste clubnieuws. Informatie welke op deze website openbaar wordt gemaakt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De redactie is in deze mede afhankelijk van aangeleverde artikelen van derden. Hoewel de redactie van deze website zorgvuldig omgaat met publicatie van de beschikbare artikelen, sluit zij elke vorm van aansprakelijk uit. In deze kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

COPYRIGHT

Diefstal, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van gepubliceerde artikelen, algemene contentpagina’s, het gebruik van beeldmateriaal al dan niet bewegend en hiermee samenhangende publicaties, alsmede het gebruik van gepubliceerd fotomateriaal voor (eigen) publicatie of websites van derden, is behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de redactie niet toegestaan. Evenmin is het niet toegestaan publicaties en beeldmateriaal aan te wenden voor publicaties op schrift anders dan de officiële organen van S.K.N.W.K.. S.K.N.W.K. behoudt zich het exclusieve recht van copyright voor op al door haar gepubliceerde artikelen met inbegrip van het door haar opgemaakt en vastgelegd beeldmateriaal. Indien de redactie u schriftelijke toestemming heeft verleend tot het plaatsen van het door u gevraagde materiaal, dan is de gebruiker altijd gehouden de herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden. De redactie is gerechtigd bij ongeoorloofd gebruik, diefstal en misbruik van haar copyright, zulks in de ruimste zin des woords, schadevergoeding te vorderen. De (gerechtelijke) kosten die hiermee zijn gemoeid zijn altijd voor rekening van de overtreder.

AANSPRAKELIJKHEID

De redactie kan niet garanderen dat een eventueel verzonden e-mailbericht via deze website, zulks in de ruimste zin des woord, vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het downloaden van artikelen, foto’s en dergelijke die op deze website worden gepubliceerd.

Schade voortvloeiende uit overeenkomsten, geschillen, reclame-uitingen en andere soorten schade die de bezoeker ondervindt dan wel treft, die op de website www.sknwk.nl  alsmede onder deze domeinnaam draaiende websites worden getoond, kan zowel S.K.N.W.K. als de redactie nimmer aansprakelijk worden gesteld. De links verwijzende naar websites buiten het domein van S.K.N.W.K., vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de S.K.N.W.K. nog van de redactie van deze website. Als zodanig kan de redactie ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van enige website die wordt bezocht voortvloeiende uit gesponsorde reclame-uitingen.

PRIVACY- EN COOKIE-STATEMENT

Ons actuele privacy- en cookie-statement vindt u hier: Privacy- en cookie statement S.K.N.W.K. (versie 25-05-2018).pdf

 

De bezoeker verklaart bij zijn bezoek notie te hebben genomen van bovengenoemde inhoud!! Onder voorbehoud van rechten.

 

Redactie www.sknwk.nl