Van de bestuurstafel
Contributiefacturen verzonden. Check uw email!

Beste leden, Naar aanleiding van onze aankondiging  “Contributie: binnenkort ontvangt u een email van ClubCollect” kunnen wij u hierbij melden dat ClubCollect reeds op donderdag…


Uitnodiging vrijwilligersavond

Het bestuur van S.K.N.W.K. is bijzonder dankbaar voor en trots op alle vrijwilligers die zich met veel enthousiasme voor onze vereniging inzetten. Voor al die…


Contributie: binnenkort ontvangt u een email van ClubCollect

Beste leden, Naar aanleiding van onze eerdere aankondiging “Nieuws over contributie S.K.N.W.K.” melden we jullie hierbij dat jullie binnen enkele dagen een email ontvangen van ClubCollect. Deze…Nieuws over contributie S.K.N.W.K.

In de ledenvergadering van 31 mei 2018 stemden de aanwezige leden in met een voorstel van het bestuur verhoging van de contributie met ingang van…In april nog extra algemene ledenvergadering

In de maand april zal er nog een extra algemene ledenvergadering komen. Dit is het geval, omdat gisteren tijdens de algemene ledenvergadering nog geen goedkeuring…

Vrijdag 16 maart a.s. Algemene Ledenvergadering S.K.N.W.K.

De Algemene Ledenvergadering van S.K.N.W.K. wordt vrijdag 16 maart a.s. gehouden. Dit betreft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met o.a. jaarverslag penningmeester, jaarrekening 2017, begroting 2018, eventuele statutenwijzigingen….