Van de bestuurstafel


Contributie

Beste leden,   Binnenkort staat de inning van de contributie voor de 2e seizoenshelft gepland. Natuurlijk geeft dit ons als bestuur een dilemma, omdat er…Coronaprotocollen S.K.N.W.K. (update 2)

Sinds vrijdag 21 augustus 2020 hebben we als club onze eigen protocollen i.v.m. de corona. Inmiddels is er weer een update (2). Hieronder een overzicht…
Agenda Bijzondere Ledenvergadering S.K.N.W.K.

De Bijzondere Ledenvergadering van S.K.N.W.K. wordt vrijdag 3 juli a.s. gehouden. Aanvang is 19:30 uur. Hierin staan de volgende zaken op de agenda: Mededelingen Vaststellen…