Nuttige informatieavond m.b.t. Multifunctionele Speelkooi op sportpark Het Springer

In samenspraak met de gemeente Schouwen-Duiveland, dorpsraad, SMWO, basisscholen en diverse stichtingen en verenigingen in Nieuwerkerk is het plan ontstaan om op het sportpark van S.K.N.W.K. een multifunctionele speelkooi te realiseren voor alle jeugd uit Nieuwerkerk! Hiermee willen we een voorziening creëren voor de oudere jeugd in Nieuwerkerk om elkaar te ontmoeten en samen te sporten, maar ook een plek waar de basisscholen hun gymlessen kunnen verzorgen.

Vanavond, woensdag 23 november 2022, was er in Appartementencomplex Steenzwaenshof (ook vanaf deze plaats nog dank voor de gastvrijheid) een informatieavond. Tijdens de avond werden de aanwezigen geïnformeerd over de concrete plannen en was er uiteraard de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na zo’n uur was deze informatieavond ten einde. We kunnen terug kijken op een nuttige bijeenkomst. De plannen zullen nu verder worden uitgewerkt.