Tikkie Terug Deel 590 – Start verbouwing kantine (fase 1) – zomerstop 2018

Logo Tikkie Terug
Zoals bekend is er de afgelopen vijf jaar heel veel werk verricht aan onze kantine. In de zomer van 2017 zijn de plannen gesmeed en vijf jaar geleden, tijdens de zomerstop van 2018 is er een begin gemaakt. Dit allemaal door vrijwilligers !!
Begin juni 2018 (tijdens de zomerstop na seizoen 2017-2018) zijn de werkzaamheden gestart. Een mooie gelegenheid voor weer een nieuwe Tikkie Terug (deel 590) om terug te kijken naar deze verbouwing. Te beginnen met fase 1.Op de website stond het volgende:

Verbouwing kantine S.K.N.W.K.

Verbouwing kantine logoVerbouwing kantine logo

De plannen voor het verbouwen van de kantine hebben vanwege het fusieonderzoek stilgelegen. Nu de fusie van de baan is, willen we als club sportpark het Springer gaan moderniseren. Te beginnen bij onze kantine!

Eigen beheer

Om de kosten zo veel mogelijk te beperken willen we het meeste door middel van zelfwerkzaamheid realiseren.  Vandaar dat we hiervoor een beroep doen op alle leden en betrokkenen van S.K.N.W.K.

Werkgroep

Momenteel zijn wij bezig met het samenstellen van een werkgroep van 6 personen die de verbouwing in goede banen leidt. Hiervoor zoeken wij nog enkele vrijwilligers. Liefst ook minimaal 1 à 2 vrouwen die mee willen denken over de nieuwe inrichting en verbouwing van de kantine. Ben jij diegene die we nodig hebben? Meld je aan via verbouwing@sknwk.nl

Ideeën?
De werkgroep stelt iedereen in de gelegenheid zijn of haar ideeën voor de kantine met hen te delen. Heb jij een goed idee voor het meubilair of de indeling, bar, vloer, verlichting, kleurstelling, plafond etc.? Stuur dan jouw idee met eventuele foto vóór 1 oktober 2017 naar verbouwing@sknwk.nl.

Alle inzendingen worden door de werkgroep bekeken en verwerkt in een uiteindelijk plan van aanpak!

Het bestuur heeft een mooi bedrag uitgetrokken voor deze verbouwing, dus we kunnen er echt iets moois van maken.

Planning
Nadat het definitieve plan van aanpak is goedgekeurd door zowel bestuur als leden, zal er in de zomerstop van seizoen 2018-2019 begonnen worden met de verbouwing.

Tegen die tijd zullen we ook mensen nodig hebben die willen helpen met de uitvoering. Ook hiervoor kun je je alvast opgeven via verbouwing@sknwk.nl. Geef in deze email dan even aan voor welke werkzaamheden je inzetbaar bent (bijv. schilderwerk, timmerwerk, schoonmaak etc.).

 

Samen maken we er iets moois van!

 

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep,
Robbert van de Zande

 

Verbouwing kantine S.K.N.W.K. (1)

Zoals inmiddels wel bekend wordt de komende weken aan onze kantine wat verbouwd. Zo wordt er o.a. dubbel glas geplaatst en de goten vervangen. Middels foto’s willen we u uiteraard op de hoogte houden van de vorderingen.

Vanavond, woensdag 6 juni 2018, is alvast een start gemaakt met de opbouw van de steiger. Morgenavond, donderdag 7 juni, vanaf 18:30 uur gaan we hier mee verder. Uiteraard kunnen we hiervoor altijd nog wat extra hulp gebruiken. Vanaf vrijdag zal gestart worden met de vervanging van de eerste dakgoot.

 

De Foto’s (fotoboek 1):

De Foto’s (fotoboek 2):