Oproep aan de politiek is: kijk naar de feiten en omarm de sport

Bron: www.knvb.nl

Het samenbrengen van mensen in een tijd van toenemende polarisatie is een enorme uitdaging. Voetbal is echter een krachtig middel gebleken om individuen met uiteenlopende meningen, karakters en achtergronden te verenigen.

Een treffend voorbeeld van de verbindende kracht van het voetbal is te zien bij de vele amateurverenigingen in Nederland. In elke stad komen jongeren uit verschillende wijken samen op de velden. Kappers, accountmanagers, chirurgen en bouwvakkers vormen één team. Verenigingen maken dankzij de hulp van vele vrijwilligers teamsport voor mensen met hoge en lage inkomens laagdrempelig. Hierdoor ontstaat niet alleen een hechtere gemeenschap, maar er worden ook grenzen doorbroken.

Voetbal is niet het braafste jongetje van de klas. Waar miljoenen mensen samenkomen ontstaan er ook incidenten. Daar werken we keihard aan met elkaar: voetbal moet voor iedereen veilig en leuk zijn. Maar naast deze problemen, biedt voetbal vooral een veelvoud aan oplossingen. Met bijna 10 miljoen voetballiefhebbers, 1,2 miljoen voetballers en bijna 3.000 verenigingen wordt voetbal ook wel het grootste fysieke sociale netwerk van Nederland genoemd. Een netwerk zónder eigen bubbels en waarbij men dankzij de ruim 700.000 wedstrijden per jaar telkens weer nieuwe mensen ontmoet.

De sociale impact is dus enorm en ook financieel levert het voetbal de samenleving veel op. Het betaald voetbal draagt jaarlijks ruim 2 miljard euro bij aan het BBP. Dankzij het amateurvoetbal wordt er bovendien ruim 400 miljoen euro bespaard op de zorgkosten, zoals voor hartziekten en mentale gezondheid. Een enorm bedrag, maar ik maak me wel zorgen om de volksgezondheid. Al jaren is namelijk een stille pandemie gaande. Momenteel beweegt 56% van de Nederlanders, met name jongeren, onvoldoende volgens het meest recente RIVM-rapport. Dat is geen luxeprobleem, dit is ronduit schadelijk.

In dit kader roep ik de politiek op om niet langer stil te blijven staan. Het is tijd om in beweging te komen want sport gaat niet vanzelf. Ondanks de bewezen positieve invloed op fitheid en weerstand, werd sport tijdens de coronapandemie ten onrechte als ‘niet essentieel’ bestempeld. We hebben nu al vier jaar gesproken over een sportwet, maar op het scorebord blijft het leeg. Sport verdient meer aandacht van de politiek dan alleen bij successen of excessen. Een nieuwe bestuurscultuur vraagt om de aanpak van problemen aan de voorkant in plaats van pleisters plakken als het te laat is.

Het nieuwe regeerakkoord moet gaan over een gezonde toekomst voor ons land, waarbij ik van ‘Den Haag’ een ambitieuze visie op sport verwacht. Maak je hard voor minder regeldruk voor verenigingen en hun vrijwilligers, een sportbudget voor jongeren en een topsportregeling waarmee iedereen kans maakt om de sportambities waar te maken. Mijn oproep aan de politiek is: omarm de sport, kijk naar de genoemde feiten en je kunt er niet om heen. De bal ligt bij jullie…

Just Spee,

Bondsvoorzitter KNVB