Webinar ‘Anders kijken, meer vrijwilligers’ gemist? Kijk het hier terug!

Bron: www.knvb.nl

Woensdag 7 februari organiseerde de KNVB het webinar ‘Anders kijken, meer vrijwilligers’. Heb je het webinar gemist? Kijk het dan vooral terug, samen met een aantal bestuurders en coördinatoren op de vereniging.

Aanleiding voor het webinar was dat veel clubs onbedoeld en ongewild laten maar liefst de helft van hun potentiële trainers, scheidsrechters en bestuurders liggen. Dat komt omdat de cultuur en het werven van vrijwilligers vaak nog vooral op mannen gericht zijn. Dat is zonde, want de meeste verenigingen kunnen extra vrijwilligers goed gebruiken.

Vrijwilligers vormen de basis van het unieke en rijke voetballandschap in Nederland. Zonder hen geen vereniging, een vereniging als sportief en sociaal netwerk. Een soort tweede thuis. Mensen zijn over het algemeen heel erg bereid om zich in te zetten voor dat tweede thuis. Maar dan moeten ze wel op de juiste manier benaderd worden.

Kijk het webinar terugKIJK HET WEBINAR TERUGKlik hier om het webinar ‘Anders kijken, meer vrijwilligers’ terug te kijken.

RCSV Zestienhoven keek samen

Lara van Steen is technische coördinator meiden en trainer van de MO15-1 bij RCSV Zestienhoven. Woensdag 7 februari keek ze met bestuursleden, andere coördinatoren en een aantal vrijwilligers het webinar in de kantine van de club. “We willen het gebruiken als startpunt voor gesprekken over het vrijwilligersbeleid op onze vereniging.”

Van Steen is erg enthousiast over de inhoud van het webinar. “Thema’s, knelpunten én mogelijke oplossingen werden heel duidelijk behandeld.”

Ondersteuning vanuit de KNVBONDERSTEUNING VANUIT DE KNVBWil je ook aan de slag met het werven en behouden van meer vrouwelijke vrijwilligers? Klik hier voor de ondersteuningsmogelijkheden.