Het zal dan stil worden op Het Springer of…

Nu de spelerscarrousel uitgedraaid is, zien we een beeld als andere jaren. De kwalitatief beste spelers verlaten het eilandelijke voetbal. De zwakke clubs krijgen geen versterking, de clubs die het beter deden krijgen de betere spelers van de zwakke broeders. Leegloop bij DZC’09 en ZSC , bij WIK alle spelbepalende spelers weg. Heeft SKNWK een spelbepalende speler aangetrokken?

En ziet u dat ook? Dat het aantal toeschouwers bij SKNWK na twee uur steeds meer terug loopt. Na twee jaar degradatievoetbal vraag je in deze voetballoze periode af: Modderen we volgend seizoen weer verder? Is er nog toekomst voor kleine clubs?

Dringende oproepen voor een coach op wedstrijddagen, oproepen voor een assistent- scheidsrechter (hoeveel “vlaggers” versleet het eerste dit seizoen?), dringende oproep voor jeugdleiders, scheidsrechters om de jeugd te fluiten, steeds herhaalde oproep voor kantinehulpen bij SKNWK. Kortom: chronisch te kort aan allerlei vrijwilligers.

Een onderzoek van de PZC, in 2009, wees uit dat 41% van de verengingen te maken heeft met chronisch tekort aan vrijwilligers en kader. Clubscheidsrechters bijvoorbeeld zijn zeer schaars. Slechts 23% van de clubs heeft voldoende scheidrechters.

Hoe lang zullen kleine clubs in het zaterdagvoetbal nog zelfstandig overleven?
Spelers die in een vierde team spelen worden uit nood in het tweede ingezet en omgekeerd. De “ouwetjes” – met respect en bewondering overigens- moeten worden ingezet. In een wedstrijd van SKNWK 1 afgelopen seizoen was de totale leeftijd van slechts 3 spelers: 112 jaar, dat is gemiddeld 37 jaar. Dat hoort bij een veteranen team, niet bij een eerste. En die 3 zijn dan ook dragende spelers! Dat duidt op geen enkele doorstroming van voetbalkwaliteit.

Als je al dat “krauwen” tijdens een seizoen ziet kan je voelen, dat een samengaan met anderen eraan zit te komen. Bij s.v. Ouwerkerk zijn ze het ‘krauwen’ beu Ze spelen nu vrijwillig in de reserveklasse. Samenwerking is noodzaak. Om ons heen was er al een fusie
( DZC) en een tweede – MEVO en Zierikzee – MZC’11 is voltooid.

Ontwikkelingen in de nabije toekomst geven een weinig rooskleurig beeld. Bij de jeugd zal het verval tussen pakweg hun 18de en 24ste nog meer toenemen. Nu stopt ongeveer 20% van die jeugd met voetbal om diverse redenen. Men noemt dat ontgroening. Door gebrek aan geschikte stageplaatsen, door studie en meer kans op werk, dat aansluit op de opleiding, trekken jongeren weg van het platteland.

Ook is de jeugd veel mobieler geworden, switcht vaker van het een naar het ander. Sport, in dit geval voetbal, is maar een van de vele vrijetijdsbestedingen. Ook het vrijwilligerswerk bij een club moet kortstondig zijn in een bestaan, dat al druk is door het bijhouden van sociale netwerken als Facebook en Hyves, muziek luisteren, concerten/festivals bezoeken, twitteren, pingen en gamen. De jeugd is meer en meer van de draaideurgeneratie: als ze aan iets mee doen is het – in vergelijking tot ouderen- kort. Als dan door onvoldoende spelers hun team opgeheven wordt, zie je ze meestal ook niet meer terug. Ze gaan iets anders doen. Hun betrokkenheid stopt en gaan ze op zoek naar een nieuwe spannende uitdaging.

Onderzoeksbureau Motivaction laat in een studie nog een somberder beeld zien (Spangerberg en Lampert , 2011). Zij spreken over: ‘De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK.’ Met de grenzeloze generatie bedoelt men de jongelui die nu tussen de 21 en 16 jaar zijn. Deze jongeren zijn maatschappelijk weinig betrokken, zijn verwend en kunnen niet goed omgaan met tegenslag. Hopelijk is dat op het platteland nog minder het geval. Anders : ga er maar aan staan werkgevers, bestuurders, trainers, leiders.

Hoe staan de eerste elftallen op Schouwen-Duiveland ervoor?
In het seizoen 2010 – 2011 speelden van de 12 clubs er 7 (zo’n 55%) op ’t laagste niveau; 3 (25%) één klasse boven ’t laagste nivo; één twee klassen boven ’t laagste niveau (10%); en één drie klassen boven ’t laagste niveau (10%). Van die 12 clubs eindigden er aan het einde van het seizoen 8 in het rechterrijtje en slechts 4 in het linker rijtje. Van de eilandelijke clubs is er 1 kampioen geworden; twee degradeerden en promotie met moeite van een naar zaterdagvoetbal geswitchte zondagvereniging.

Het niveau daalde dus weer. Dan gaan je gedachten uit naar samenwerking en mogelijk fusie. Beginnend bij de jeugd, want daar moet toch de mogelijkheid worden geboden dat ze op voetbal kunnen. Bovendien zijn jeugdleiders jonger en daardoor flexibeler dan de – met respect – oudere generatie die nog meer hecht dan traditie en het oude. Die mogelijk door gevoeligheden uit het verleden niet geneigd is samen te gaan werken. Bij jongeren speelt dat niet en die zullen in de toekomst de kar toch moeten trekken.

Vanuit die samenwerking kunnen doelen gesteld worden en kan in de nabije toekomst een verder samengaan opgestart worden. Samenwerking en fusie zullen nodig blijken als je het volgende serieus neemt. De vijver waaruit de voetbal kan putten is de slechts 31% van de bevolking die 30 jaar of jonger is. Bijna twee derde van de bevolking is in de nabije toekomst ouder dan 30 jaar (62 %). Van die 62% is 43% tussen de 50 en 80 jaar. Die vijver raakt leger en leger, want de bevolking van Schouwen neemt met 20% af.

De krimp van het platteland zet door. Ook al riep Maikel Harte (oud-voetballer van Terneuzense Boys, entertainer en advocaat) ons, het talrijke publiek op de weer oergezellige Oranjeverenigingsavond in Bruinisse, met een dikke knipoog op dan maar, om die krimp te stoppen, massaal van bil te gaan.

In het oosten van het eiland zie ik dan een mogelijke noodzakelijke fusie tussen Duiveland en SKNWK. Een naam van de fusieclub s.v. Duiveland en SKNWK zou kunnen zijn: NDC ’18 (SKNWK – Duiveland – Combinatie 2018). Bruse Boys dat pas een nieuw sportcomplex heeft komt daar de eerste jaren nog niet bij, dat zou kapitaal vernietiging zijn. Echter op den duur lukt het hen ook niet meer als eenling verder te gaan.

In Zierikzee zijn MEVO en Zierikzee al volledig gefuseerd. Op Midden-Schouwen hebben we al DZC – ook een chronisch tekort aan spelers (oproep om spelers januari 2011 in één van de lokale kranten) – en zal nu ook WIK zich bijgevoegd hebben. Deze combinatieclub is dan ook eerder een zaterdag spelende verenging geworden. Deze samenbundeling van voetbalkwaliteiten was hard nodig, want de sportverslaggever van de PZC voorzag z’n artikel dit seizoen een keer met de kop: ‘WIK en MEVO schietschijf”. Dat tekende het niveau. Brouwershaven, waar de basis ook erg smal is en blijft en waar dragende spelers wegtrekken komt bij deze fusie. Later voegt ook ZSC zich bij deze clubs. DFS, afdeling voetbal, voegt zich daar schoorvoetend en met veel tegenzin noodgedwongen ook nog bij. Renesse kiest als Ouwerkerk voor een sociaal maatschappelijke functie, spelen in een reserveklasse op zondag.

Drie competitieve voetbalverenigingen: één in het midden, één in de centrumplaats en de laatste fusievereniging in het oosten van het eiland en twee “sociale” voetbalclubs op ‘t eiland. Van de gefuseerde clubs kunnen er zeker 2 hoofdklassers of eersteklassers worden met af en toe een uitschieter naar boven. De restende is tweedeklasser ook met uitschieters naar boven. Aantrekkelijker voetbal wordt nu gespeeld, dat meer publiek en spelers zal binden.

Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat een wedstrijd bijv. tussen DOVO en IJsselmeervogels hoofdklasse) of Bennekom tegen DTS’35 ( 1ste klasse) aantrekkelijker is, meer voetbal in zich heeft, dan bijv. SKNWK tegen Stavenisse of Vrederust tegen WIK.

Door velen zullen bovenstaande denkbeelden – in de conservatieve voetbalwereld- nog afgedaan worden als: ver van mijn bed of vloeken in de kerk. Het zei zo, maar ik voorspel u dat SKNWK en de andere clubs een sportleven in de marge hebben als er geen samengaan met anderen plaatsvindt. Het zal dan stil worden op ’t Springer.

Het kan zomaar gebeuren dat clubs elkaar vinden in een samenwerking. Wie had vijf jaar geleden gedacht dat het zich superieur voelende, fanatieke Zierikzee met het sympathieke, gemoedelijke MEVO aan tafel zou zitten om samen te gaan? Vrijwel niemand toch.

Wie wil overleven, zal zich moeten aanpassen aan de eisen van de tijd en van denkbeelden van de nieuwe generaties. Voetbal is nu nog een “grote” sport op het eiland, maar als je voort blijft sloffen als een logge mammoet dan weet je wat er met je gebeurt.

Of moeten we vijf tot acht seizoenen wachten tot er misschien – als spelers die boven de middelmaat uitsteken niet vertrekken – kwalitatief aantrekkelijk voetbal gespeeld wordt op het Springer? Het publiek zal dan toch vaker kiezen voor een derby in de tweede klasse tussen Bru, Duiveland of DFS dan voor een qua voetbal kwaliteiten arme wedstrijd tussen SKNWK en bijvoorbeeld SPS.