Onderzoek naar de stopmotieven van gestopte voetballers; De inzichten

Bron: www.knvb.nl

Sinds 2013 doet de KNVB onderzoek naar waarom voetballers stoppen. Met de resultaten kunnen we ons voetbalaanbod verder ontwikkelen en – dat is natuurlijk het belangrijkste – proberen om de uitstroom te minimaliseren. Inmiddels zijn alle voetballers die stopten in 2023, aangeschreven met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Dat heeft al geleid tot inzicht in de uitstroommotieven van ruim 28.500 gestopte voetballers. Hoog tijd om die kennis breder te delen en er als vereniging je voordeel mee te doen!

Van alle gestopte voetballers was ongeveer 75% man en 25% vrouw. Ruim de helft van de 28.500 vragenlijsten is ingevuld door de gestopte voetballer zelf, de andere helft door zijn of haar ouder. De meeste mannelijke veldvoetballers die zich uitschreven, speelden op dat moment 11 tegen 11 bij de senioren (33,7%) of in de JO13 tot en met de JO19 (25,5%). Bij de meiden was ruim 35% actief in de MO13 t/m MO20. Van de zaalvoetballers speelde het overgrote merendeel (87,9% van de mannen en 82,3% van de vrouwen) op het moment van uitschrijven al bij de senioren.

Redenen om te stoppen

De meeste voetballers die stopten, deden dat vanwege een gebrek aan plezier in de sport (49,4%). Hieronder vallen bijvoorbeeld de trainer, het team, de vereniging of de competitie. Daarna volgen zogenoemde ‘overige redenen’ (39,1%), zoals een verhuizing, gebrek aan tijd, start van de studie of een andere sport. Op plek drie staan blessures of ziekte (25%). Een zwangerschap (2,6%) en de financiën (1,8%) waren niet vaak een reden om te stoppen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat mensen meerdere reden konden opgeven. Stoppen vanwege zowel de trainer als een blessure, is dus mogelijk.

Plezier in de sport

Voor verenigingen is zeker het gebrek aan plezier in de sport een interessante, want daar kun je als club in sommige gevallen iets aan veranderen. Zo geeft 36,7% aan gestopt te zijn vanwege het team. Ruim 30% is gestopt omdat ze geen plezier meer hadden in de sport voetbal zelf en iets meer dan 25% stopte vanwege de trainer of coach. Voor 23% waren zaken die binnen de vereniging speelden een reden om er een punt achter te zetten. Ook interessant is de 20% die aangeeft dat ze zijn gestopt vanwege een onsportieve sfeer op de velden. Mannen en vrouwen gaven ongeveer even vaak dezelfde reden aan.

De trainer

Bijna de helft van de respondenten (49,1%) die stopte vanwege de trainer, werd op dat moment getraind door een ouder/verzorger van henzelf of van een teamgenoot. In 30% van de gevallen was het een trainer van de club. Maar waar schortte het bij die trainers dan precies aan? Vaak was de kwaliteit van de trainingen onvoldoende (43%). Ook gaven veel gestopte voetballers aan dat de trainer van hen geen betere voetballers wist te maken (38,1%). Daarnaast zijn ‘mijn trainer/coach gaf mij niet het gevoel dat ik een waardevolle bijdrage leverde tijdens de wedstrijd’ (35,9%), ‘mijn trainer/coach had het team niet onder controle’ (35%) en ‘mijn trainer/coach had alleen aandacht voor de beste spelers in het team’ (31,8%) veel gekozen. Zowel bij de mannen als de vrouwen zijn dit de meest gekozen argumenten.

Blessures

Heel verrassend is het niet, maar de reden om te stoppen vanwege blessures of ziekte, neemt met de jaren toe. Bij de jongsten (0-6 jaar: 4,1% en 6-12 jaar: 5,2%) zijn de aantallen nog klein. In de leeftijdsgroep van 13-18 jaar nemen de fysieke problemen duidelijk toe: 18,2% stopt vanwege een blessure of ziekte. Dat percentage wordt behoorlijk omhooggetrokken door de vrouwen in deze leeftijdscategorie (23,3%). Weer een leeftijdscategorie hoger (19-24 jaar) zien we opnieuw een grote stijging in het aantal voetballers dat zich uitschreef vanwege fysieke ongemakken. Liefst 33,5% zag door bijvoorbeeld knie- of enkelkwetsuren geen toekomst meer op het voetbalveld. Bij de vrouwen ligt dat percentage met 36,4% opnieuw wat hoger.

Bij de leeftijdsgroep van 25-29 jaar is het percentage dat stopte door blessures, al gestegen tot 41,8%. In deze leeftijdscategorie zijn het plotseling de mannen die dit met 45,4% het vaakst als reden aanvoeren. Tot en met de 40 jaar blijft het uitstroompercentage voor zowel de mannen als de vrouwen rond de 40% hangen. Bij de 40+’ers schiet het aantal uitschrijvingen door blessures weer omhoog: bij zowel de mannen als de vrouwen stopt meer dan 50% ermee door fysieke malheur.

Vrijwilligers

Van de gestopte voetballers geeft bijna 10% aan dat ze interesse hebben in een rol als vrijwilliger in het voetbal. Vooral de rol van trainer/coach is daarbij populair, maar ook de functie van scheidsrechter is geregeld gekozen. 20% weet nog niet welke rol ze dan zouden willen gaan vervullen. Het is dus belangrijk om als vereniging in gesprek te gaan met de voetballers die stoppen, want er is een goede kans dat je ze kunt behouden als vrijwilliger.

En nu?

Zoals gezegd kunnen we de resultaten gebruiken om ons voetbalaanbod verder te ontwikkelen en de uitstroom te minimaliseren. Dat het team en de trainer vaak als reden genoemd worden, betekent dat we met bijvoorbeeld het Welkomstprogramma jeugdtrainers een goede weg zijn ingeslagen. Doordat we Voetbalfit hebben opgestart, hopen we jeugdspelers van alle leeftijden op motorisch vlak de juiste begeleiding te bieden en er zo voor te zorgen dat zij op latere leeftijd minder last van blessures zullen hebben. Door op deze manier de vertaalslag te blijven maken van de resultaten naar het veld, de kleedkamer en de bestuurskamer, creëren we samen een omgeving waarin zoveel mogelijk voetballers zich met plezier kunnen blijven ontwikkelen!

Inzichten over specifieke doelgroepen?INZICHTEN OVER SPECIFIEKE DOELGROEPEN?Benieuwd naar inzichten over specifieke doelgroepen? Laat het ons weten via dit formulier en we zenden je de komende periode relevante nieuwe artikelen toe.