Directe rode kaart nader verklaard

Inmiddels is algemeen bekend dat een speler/speelster, die in een (bindende) wedstrijd een directe rode kaart heeft gekregen, aan de “eerstvolgende (bindende) wedstrijd” van zijn team niet mag deelnemen. Totdat deze wedstrijd is gespeeld mag hij/zij ook niet in een ander team uitkomen.

Moeilijker is om soms de uitspraak van de tuchtcommissie (na zo’n rode kaart) goed te begrijpen. Die uitspraak van de tuchtcommissie is overigens (juridisch) correct geformuleerd, maar leidt soms tot misverstanden. Geprobeerd wordt om die misverstanden uit de wereld te helpen.

– Of een vereniging de speler, die een directe rode kaart heeft gekregen, al dan niet zelf een straf oplegt doet aan bovenstaande regeling niets af. Als de “eerstvolgende (bindende) wedstrijd” is verspeeld, mag de speler/speelster weer voetballen, totdat een uitspraak van de tuchtcommissie is ontvangen waarin anders is bepaald.

– Dan komt de brief van de tuchtcommissie. Let nu heel goed op de ingangsdatum van de straf! Om problemen ten gevolge van (latere) postbezorging te voorkomen gaan straffen, die op donderdag of vrijdag worden vastgesteld, pas in NA het hierop volgende weekeinde. Als dus de “eerstvolgende (bindende) wedstrijd” al is verspeeld, dan mag dus in dat weekeinde weer wel worden gespeeld en de wedstrijden gaan dan pas in na dat weekeinde.

– Als men dat wil voorkomen (en dus een verwachte straf aansluitend wil zien), dan zal de vereniging dus direct moeten aangeven (op het gele formulier), dat de speler een x-aantal wedstrijden door de vereniging is gestraft.

– Het is dus mogelijk dat een speler/speelster naar aanleiding van een directe rode kaart NA de eerstvolgende (bindende) wedstrijd” weer mag voetballen en vervolgens, als de uitspraak van de tuchtcommissie is ontvangen, weer even niet. De straf, die de tuchtcommissie uitspreekt is altijd INCLUSIEF de “eerstvolgende (bindende) wedstrijd”; die eerste wedstrijd mag dus altijd van het aantal door de tuchtcommissie opgelegde wedstrijden worden afgetrokken.

– Wanneer er op het districtskantoor heel snel wordt gewerkt, is er nog een mogelijkheid. De brief van de tuchtcommissie komt al in de week na de bewuste wedstrijd op vrijdag of zaterdag binnen, dus net voor de verplichte automatische uitsluiting. Ook dan staat in de brief, dat de straf ingaat NA het weekeinde! Maar pas op, want men mag in dat weekeinde niet voetballen en die wedstrijd wordt uiteraard weer in mindering gebracht op de door de tuchtcommissie opgelegde straf.

– Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om spelers/speelsters en niet om functionarissen (dus niet de assistent-scheidsrechter die wordt weggestuurd of de trainer/coach).