Voorzitter Arnold Schiettekatte geeft startsein voor doorstart Club van 100

Afgelopen week werd via deze website al bericht over een doorstart van de Club van 100. O.a. Steven Neele en Robbert v/d Zande zijn opnieuw aan de slag gegaan met de Club van 100, om er voor te zorgen deze weer nieuw leven in de blazen. Immers sinds de overdracht van het dakterras, welke in 2012 werd gerealiseerd door de Club van 100, was het zo’n 5 jaar erg stil rond ‘deze club’.

Zonde eigenlijk. Inmiddels hebben al diverse mensen per mail aangegeven lid te willen worden/blijven. Gisteren tijdens de Nieuwjaarsreceptie gaf voorzitter Arnold Schiettekatte het startsein. Hij overhandigde symbolisch € 50,- aan Steven Neele. Hiermee geeft Arnold aan dat hij zijn lidmaatschap van de Club van 100 wil continueren. Een geweldig initiatief natuurlijk !!

Hierna ging er in de kantine nog een intekenlijst rond voor aanmelding van de Club van 100. Deze intekenlijst zorgde voor 15 nieuwe leden. Dit samen met de mensen die inmiddels per mail hebben aangegeven lid te willen worden/blijven zorgt ervoor dat we binnen een paar dagen al 20 leden hebben !! Wie volgt !!??

Logo S.K.N.W.K. Club van 100

Logo S.K.N.W.K. Club van 100

De Club van 100 is opgericht op 1 september 2000 door Jan Tierie, Sytze Stins en Martijn Neele. Leden van de Club van 100 doneren jaarlijks € 50,- euro. Met dit geld worden ten behoeve van S.K.N.W.K. zaken gerealiseerd welke niet uit de algemene middelen kunnen worden betaald. De besteding gaat uiteraard altijd in overleg met de Club van 100-leden en het hoofdbestuur.

Voor haar bijdrage ontvangt ieder Club van 100-lid een persoonlijk naambordje op het grote bord van de Club van 100, welke op een prominente plaats in onze kantine hangt.

Realisatie

Dankzij de Club van 100 hebben we in oktober 2012 het unieke dakterras bij de kantine kunnen realiseren. Daarna werd het helaas stil rondom de Club van 100.

Doorstart

De laatste tijd kwamen er steeds meer signalen om de Club van 100 weer nieuw leven in te blazen en zo de reserves weer aan te vullen. Zeker na de verwerping van het principeakkoord voor een fusie met s.v. Ouwerkerk en s.v. Duiveland vorig jaar, ligt de weg open om verder te bouwen aan de toekomst van S.K.N.W.K. Ook een stijgend ledenaantal laat zien dat er veel potentie zit in onze ‘Blauw-Zwarte’ club.

Inventarisatie

De komende tijd zullen alle laatst bekende Club-van-100-leden per email worden benaderd met de vraag of zij nog steeds lid willen blijven van onze Club van 100. Wij hopen dat wij na al die jaren opnieuw op jullie steun mogen rekenen!!

Mocht u tot deze groep behoren en op voorhand hierover vragen hebben? Stuur dan een email naar clubvan100@sknwk.nl.

Nieuwe leden

Uiteraard zijn wij ook op zoek naar nieuwe leden die willen toetreden tot dit zeer selecte gezelschap en op deze wijze S.K.N.W.K. een warm hart willen toedragen.

Ben jij diegene die wij zoeken? Meld je dan nu aan als nieuw lid van de Club van 100 via clubvan100@sknwk.nl!